Osaaminen

SCR omaa lukuisten kansainvälisten ja kansallisten tutkimusprojektien kautta hankittua vankkaa osaamista hyvinkin erityyppisiin toimeksiantoihin yrityksille ja yhteisöille.

Tutkimuksellisia painopistealueitamme ovat:

Palveluinnovaatiot ja niiden syntyyn ja olemukseen liittyvien erityispiirteiden tutkiminen.
Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, asiakkaiden ja käyttäjien erilaiset roolit innovaatioiden lähteinä ja kehittämisresursseina.
Palveluiden kehittämiseen ja innovointiin liittyvien toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen.
Osaamisintensiiviset palvelut, palveluliiketoiminta teollisuudessa sekä teknologian ja palveluiden rajapinnat.
Osaamisen suojaaminen ja hallinta. Erityisiä tutkimuksen kohteita ovat ei-muodollisten suojauskeinojen hyödyntäminen sekä osaamisen suojaamisen ja hallinnan erityispiirteet pk-yrityksissä ja palvelusektorilla.
Innovaatiopolitiikan uudistuminen ja laaja-alaistuminen palveluinnovaatioiden sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden teemojen kautta.
Innovaatiot ja uusi teknologia ovat nykyaikaisen talouskasvun ja rakennemuutosten ‘moottoreita’. Tutkimus- ja kehittämistoiminta eivät sinänsä riitä, vaan tarvitaan myös kykyä soveltaa ja kaupallistaa uusinta osaamista. Osaamisintensiivisillä palveluilla on nopeasti kasvava merkitys uuden osaamisen luomisessa ja teknologian kaupallistamisessa.

 

Alkuun