SC-Research (SCR) on Lapualla toimiva Vaasan yliopiston ja tuotantotalouden alan tutkimusryhmä. Tutkimusryhmän ydinosaamisalueita ovat palveluinnovaatiot, kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, digitalisaatio eri toimialoilla, palveluliiketoiminta teollisuudessa, osaamisen suojaaminen ja hallinta sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan johtaminen.

SC-Researchin laaja yhteistyöverkosto koostuu monista kansallisista ja kansainvälisistä huippututkimusyksiköistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä.


Vaasan yliopisto


Klikkaa suurennos!

Alkuun