Nopea kehittäminen muutoksen katalyyttina (NOVUS), 10/2012 – 04/2014. Rahoittajina Tekes, Euroopan aluekehitysrahasto, hankkeeseen osallistuvat yritykset ja Vaasan yliopisto


Lisätietoja: Juha,Vänskä

tai 0400 176 313

NOVUS-tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa paikallisten pk-yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin rajapinnoissa toteutuvan nopean palvelukehityksen toimintamalleista. Nopea kehitystoiminta edellyttää usein uusien organisatoristen toimintamallien käyttöönottoa palveluita kehittävissä organisaatioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös mekanismeja, joiden avulla nopean kehittämisen toimintamalleja pystytään tuloksellisesti hyödyntämään osana paikallisten pk-yritysten ja julkisen/kolmannen sektorin palvelutuotannon uudistumista.
Alkuun