30.08.2005
Seminaari pohti palveluteknologiaa haja-asutusaluiden kehityksessä


SC-Researchin teknologiajohtaja Jari Kuusisto osallistui Helsingissä Säätytalolla järjestettyyn seminaariin, jossa eri alojen asiantuntijat pohtivat teknologian hyödyntämistä palvelujen tuotannossa. Etenkin haja-asutusalueilla teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä nykyisten palvelujen turvaamiseen että uuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Kuusisto korosti puheenvuorossaan, että osaamistalous vaatii käyttövoimakseen osaamisintensiivisä palveluja, mutta samalla myös luo kasvualustaa perinteisempien palvelujen tuottavuuden kehitykselle. - Uudenlainen tilanne edellyttää julkisiltakin toimijoilta ajattelumallien muuttamista, Kuusisto toteaa. - Suomi onkin niiden harvojen maiden joukossa, joissa palvelut on nostettu innovaatiopolitiikassa keskeiseen asemaan. Ei kuitenkaan pidä tyytyä luomaan edellytyksiä yksityisten palvelujen kehitykselle, vaan lähteä radikaalistikin kyseenalaistamaan myös nykyisiä julkisten palvelujen tuotantomalleja. Palveluissa tuottavuuden kasvuun päästään usein volyymia kasvattamalla ennemminkin kuin kustannuksissa säästämällä.

Seminaarin järjesti TIEKE (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry).


Alkuun