29.11.2007
Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma on valmistunut

SC-Research-tutkimusyksikön laatima tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma on valmistunut.

Kehittämisohjelman valmistelu toteutettiin osana Seinäjoen seudun aluekeskusohjelmaa ja se koostuu kahdesta osakokonaisuudesta:

  • palveluliiketoimintaa ja palveluinnovaatioita käsittelevästä kirjallisuus-katsauksesta sekä
  • varsinaisesta kehittämisohjelmasta, jonka viimeistelyyn liittyvä empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 14 maakunnallisen kärkiyrityksen avainhenkilöä.

Palveluilla ja palveluinnovaatioilla on erittäin merkittävä rooli perinteisten teollisuusalojen uudistumisessa sekä niiden kasvussa ja kannattavuus-kehityksessä. Laajassa kansainvälisessä selvityksessä ilmeni, että palveluiden kannattavuus voi olla jopa 75 % korkeampi kuin valmistavan teollisuuden muiden liiketoimintojen. Vaikka tuotannollisten yritysten tuottamat palvelut muodostavat merkittävän osan niiden liikevoitosta, yritykset eivät kuitenkaan hyödynnä olemassa olevaa liiketoiminnallista potentiaalia myymällä lisäarvopalveluita olemassa oleville asiakkailleen.

Palveluliiketoiminta ja sen kehittäminen onkin herättänyt mielenkiintoa tuotannollisten yritysten parissa. Mielenkiinnon heräämisestä on kuitenkin pitkä matka varsinaisten kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen. Palveluliiketoiminta poikkeaa merkittävästi perinteisestä, fyysisten tuotteiden valmistuksesta. Tuotannollisten yritysten kohdalla palveluliiketoiminnan käynnistäminen edellyttääkin usein vallitsevien toimintamallien uudistamista, mikä on tunnetusti vaikeaa.
Palveluliiketoiminnan menestyksekäs uudistaminen vaatii yritykseltä ja sen koko henkilöstöltä pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työskentelyä – oikoteitä ”onneen” ei yksinkertaisesti ole olemassa. Syvimmillään kyse on yrityskulttuurissa tapahtuvasta muutosprosessista, jonka menestyksekäs läpivienti kestää tyypillisesti 2-5 vuotta. Työ on kuitenkin kannattavaa, koska sen avulla on mahdollista luoda ylivoimaista kilpailuetua suhteessa kilpaileviin yrityksiin tavalla, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdotonta kopioida.
Lisätietoja tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmasta antavat kehityspäällikkö Juha Vänskä (juha.vanska(a)seamk.fi tai 040 830 3982) ja teknologiajohtaja Jari Kuusisto (jari.kuusisto(a)sci.fi tai 040 830 3981).

Kehittämisohjelma on kokonaisuudessaan ladattavissa tästä (pdf, 621 KB)
Alkuun