29.4.2009
Teollisuuden energia-analyysien vastuuhenkilöiden pilot-koulutus

Motiva järjesti ensimmäistä kertaa teollisuuden energia-analyysien
vastuuhenkilökoulutuksen 29.4.2009 Helsingissä. Koulutuksen kohderyhmänä olivat
energia-alan tai teollisuuden energia-asiantuntijat, joiden tarkoituksena on jatkossa
toimia vastuuhenkilöinä asiakkaille toteuttamissaan TEM:n tukemissa teollisuuden tai
energia-alan energia-analyyseissä. Hanke palvelee katselmustoiminnan kehitystyötä,
mutta se tuottaa myös määräaikainen vastuuhenkilöpätevyyden osallistuville
henkilöille teollisuus- tai energia-alan energia-analyyseihin. Koulutuksen ohjelma
sisälsi:

1. Kansalliset sitoumukset, energiatehokkuussopimukset
2. Energiakatselmustoiminta ja TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohje
3. Katselmusmallit ja -prosessi
4. Katselmusten käytännön toteutuksen vaiheet
5. Laadunvarmistus
6. Toimenpiteiden toimeenpano

Pirjo Yli-Viitala SC-Researchista osallistui vastuuhenkilökoulutukseen.Alkuun