28.12.2006
Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä -käsikirja julkaistu

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä -oppaan syntymisen taustalla on palveluja kehittävien yritysten tarpeet saada käytännön työkaluja ja menetelmiä kehittämiensä palvelukonseptien ja innovaatioiden suojaamiseksi. Käsikirja pohjautuu kattavaan analyysiin, jossa tarkasteltiin yhteensä 300 osaamisintensiivistä liike-elämän palveluyritystä (KIBS) kolmelta dynaamiselta toimialalta (ohjelmistoala, liikkeenjohdon konsultointi ja mainostoimistot). Tutkimusotoksesta puolet oli suomalaisia ja puolet brittiläisiä yrityksiä.

Oppaassa esitetyt osaamisen suojaustavat tarjoavat yrityksille työkaluja palvelukonseptien ja -innovaatioiden suojaamiseen. Käytännön toteutus ja valittujen menetelmien soveltuvuus riippuvat luonnollisesti yrityksen tilanteesta ja tarpeista. Useimmat esitetyt menetelmät tukevat ja täydentävät toisiaan ja monesti vasta useamman suojausmenetelmän yhtä aikainen käyttö antaa parhaan suojan yrityksen osaamiselle ja innovaatioille.

Merkittävä osa palveluja kehittävien yritysten innovaatiotoiminnasta ei sovellu muodollisten suojausmenetelmien piiriin mm. palvelukonseptien aineettomuuden vuoksi, ja siksi immateriaalioikeudellisia suojausmenetelmiä pidetäänkin palvelujen suojaamisen osalta merkitykseltään vähäisenä. Toisaalta osaamisen ja asiantuntijuuden tehokas suojaaminen on innovatiivisten tutkimus- ja kehitystyöhön panostavien yritysten kannalta ensiarvoisen tärkeää, etenkin koska monien palvelutuotteiden jäljittely on suhteellisen helppoa.

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä käsikirja on toteutettu osana Tekesin Serve – Innovatiiviset palvelut teknologiaohjelmaa, joka käynnistyi maaliskuussa 2006. Käsikirja on tilattavissa Tekesistä.Alkuun