27.4.2009
Leenamaija Otala Seamk Liiketoimintafoorumissa

Tämän kevään toiseksi viimeisessä Liiketoimintafoorumissa 17.4.2009 alustajana toimi toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Leenamaija Otala. Otalalla on pitkä ja monipuolinen kokemus niin yritys- kuin korkeakoulumaailmasta. Hän on toiminut aiemmin mm. Sanoma Osakeyhtiössä sekä Nokia Yhtymässä eri tehtävissä. Tällä hetkellä Otala toimii konsulttina, luennoitsijana ja kirjoittajana, sekä myös Brysselissä sijaitsevan Euroopan elinikäisen oppimisen järjestön E.L.L.I:n tutkimusjohtajana.

Leenamaija Otalan aiheena oli osaamisen johtaminen. Otalan mukaan osaaminen on usein hajallaan organisaatioissa ja verkostoissa ja siksi tiedon kuljettamiseen tarvitaan suunniteltu rakenne. Osaaminen muuttuukin yrityksen osaamispääomaksi juuri tämän rakenteen avulla. Tärkeää Otalan mukaan on myös oikean tiedon ja osaamisen hankinta. Siksi osaamistarpeiden kartoittamiseen tulisi yrityksissä kiinnittää tarpeeksi huomiota. Leenamaija Otala korosti myös kokemusten keräämisen ja jakamisen tärkeyttä.

Kevään viimeisessä liiketoimintafoorumissa (keskiviikkona 29.4.2009) luennoitsijana toimii professori Esa Saarinen.

SeAMK:n Liiketalouden toimipisteessä on viime keväästä lähtien järjestetty kaikille avoimia Liiketoimintafoorumeja. Foorumeiden tarkoituksena on ollut herättää keskustelua talouden ja yhteiskunnan ajankohtaisista teemoista ja toimia kohtauspaikkana ammattikorkeakoulun henkilökunnalle ja sidosryhmille.

Lisätietoja foorumeista: www.seamk.fi/liiketoiminta

 Alkuun