23.2.2004
SC-Research jatkaa OECD:n palvelututkimusprojektin johdossa

SC-Research jatkaa OECD:n yhteydessä toimivan osaamisintensiivisiä palveluihin keskittyvän tutkimusryhmän johtotehtävissä 2004-2005. Osaamisintensiiviset palvelut nähdään OECD:ssä yhtenä talouspoliitiikan nousevista painopistealueista. Projektissa on mukana tutkimusryhmiä jotka keskittyvät mm. hyvinvointipalveluihin, ohjelmistoalaan sekä metalli-, metsä-, ja elektroniikkateollisuuteen. Dosentti Jari Kuusisto toimii projektin tutkimusmenetelmistä vastaavana johtajana sekä yhtenä Suomen edustajana OECD:n suuntaan. Projektissa on mukana yliopistojen ja tutkimuslaitosten ryhmiä Australiasta, Irlannista, Norjasta, Uudesta-Seelannista, Espanjasta, Ranskasta ja Koreasta. Tarkkailijamaina ovat lisäksi mukana Iso-Britannia, Kanada, Japani ja Venäjä.

Suomessa tutkimusohjelmaan kuuluu yhdeksän TEKESin rahoittamaa projektia joissa toteuttajatahoina ovat mukana SC-Research, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ETLA, VTT, STAKES, Kuluttajantutkimuslaitos. SC-Research on Suomen osalta mukan tutkimushankkeissa joissa tutkitaan osaamisintensiivisiä palveluita, metalli-, metsä-, ja elektroniikkateollisuudessa. Tämän lisäksi SC-Research vastaa Suomen osalta osaamisintensiivisiin palveluihin liittyvästä innovaatiopolitiikka raportista.

Dosentti Kuusiston mukaan on tärkeää, että SC-Research ja SteelCenter teknologiakeskus voivat hyödyntää näistä tutkimuksista syntyvää uusinta kansainvälisen tason huippuosaamista Etelä-Pohjalaisten yritysten kanssa tapahtuvassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.


Alkuun