22.7.2004
SC-Research Tekes-rahoituksen vaikuttavuutta arvioimaan

Tekes on vuodesta 2002 lähtien kerännyt jälkiraportointitietoja rahoittamiensa hankkeiden onnistumisesta. Tietoja kerätään Tekesin asiakasyrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta internet-kyselynä kolme vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jolloin hankkeiden mahdolliset taloudellisetkin vaikutukset voivat jo näkyä yritys- ja tutkimustoiminnassa. Tähän mennessä kertynyttä jälkiraportointiaineistoa analysoidaan nyt alkavassa projektissa.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tekesin kanssa. Tavoitteena on arvioida aineiston pohjalta rahoituksen ja Tekesin tuen vaikuttavuutta. Aineistosta tuotetaan kolme kirjallista raporttia; (1) teknologiakatsaus kyselyn tuloksista, (2) raportti hankkeiden jaottelusta nk. vaikuttavuusryhmiin ja jaottelussa tarvittavan laskentamallin edelleen kehittämisestä, sekä (3) tieteellinen artikkeli, jossa kehitetty vaikuttavuusarvioinnin tutkimusmenetelmä esitellään kansainväliselle arviointi- ja teknologian tutkimuksen yhteisölle.

Projektin päätutkijana toimii Soile Kotala, joka on aiemmin työskennellyt Tekesin Vaikuttavuusarviointi -yksikössä jälkiraportointiprosessin kehittämisen parissa.

Alkuun