21.12.2004
Uusi tutkimushanke käyntiin vuoden alussa

SC-Research käynnistää vuoden 2005 alussa uuden alueellisen innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen tähtäävän tutkimushankkeen. KISA-MET-hankkeen tarkoituksena on analysoida osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen kysyntää, tarjontaa ja käyttöä. Erityisesti KIBS-palveluiden käyttöä tarkastellaan metalli- ja huonekaluteollisuuden kärkiyritysten keskuudessa. Tutkimusaineisto kerätään ensisijaisesti haastatteluin, joiden määräksi on arvioitu yhteensä 65 kappaletta.

Tutkimuksen tavoitteena on viitoittaa tietä toimenpiteille, joilla voidaan tehostaa yritysten kykyä asiantuntijapalveluiden hyödyntämiseen ja sitä kautta pysyvään käyttäytymisen muutokseen. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan kriittiset seikat, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn hyödyntää asiantuntijaosaamista, olipa sitten kyseessä sisäisten- tai ulkoisten asiantuntijoiden hyödyntäminen. Kriittisten seikkojen tunnistaminen ja niihin liittyvät kehitystoimenpiteet auttavat osaltaan vahvistamaan Etelä-Pohjanmaan innovaatioympäristöä. Maakunnan metalli- ja huonekaluklusterien sekä asiantuntijapalvelusektorin kehittymistä edistäviä jatkotoimia voidaan suunnitella hankkeen tulosten pohjalta.

Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.1.2005 – 30.6.2006. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Tekes, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Emineo Oy.

Lisätietoja: yksikönjohtaja Jari Kuusisto ja kehityspäällikkö Juha Vänskä.

   
Alkuun