18.6.2007
Tutkimusartikkeli IJSTM–lehden erikoisnumeroon

SCR:n tutkimusartikkeli on hyväksytty julkaistavaksi International Journal of Services Technology and Management (IJSTM) –lehden erikoisnumeroon. Tutkimusartikkeli käsittelee palveluja kehittävien yritysten innovaatiotoiminnan suojaamista ja sen ovat kirjoittaneet FT Seliina Päällysaho ja dosentti Jari Kuusisto. Artikkeli pohjautuu tutkimukseen, jossa tarkasteltiin 300 osaamisintensiivistä liike-elämän palveluyritystä (KIBS) kolmelta dynaamiselta toimialalta (ohjelmistoala, liikkeenjohdon konsultointi ja mainostoimistot). Johtavien palveluinnovaatiotutkijoiden artikkeleista koostuva erikoisnumero ilmestyy kesän 2007 aikana.

IJSTM-lehden kotisivut:
www.inderscience.com/ijstm

Alkuun