17.6.2009
Kansainvälinen seminaari, 'Kilpailuetua kysyntä- ja käyttäjälähtöisyydestä', säätytalolla

Työ- ja elinkeinoministeriö ja SC-Research järjestivät 10.6 säätytälolla Helsingissä kansainvälisen seminaarin johon osallistui 180 tutkijaa ja innovaatiopolitiikan vaikuttuajaa. Seminaarin aihealueena oli, 'Kilpailuetua kysyntä- ja käyttäjälähtöisyydestä - innovaatiopolitiikan uudistus jäsentyy'

Yritykset, jotka osaavat oman tuotekehityksensä ohella hyödyntää asiakkaita yrityksen ulkoisena voimavarana ja uuden tiedon lähteenä, menestyvät todennäköisesti kilpailijoitaan paremmin, totesi työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Mikko Alkio arvioidessaan kansalliseen innovaatiostrategiaan painopistealueeksi kirjatun kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan merkitystä 10. kesäkuuta Säätytalossa pidetyssä kansainvälisessä seminaarissa. Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti tilaisuudessa politiikkalinjaukset, joiden tarkoitus on edistää kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovointia. Linjaukset luovat perustan syksyn 2009 kuluessa tarkentuvalle toimenpideohjelmalle.

Seminaari tarjosi tilaisuuden kuulla käyttäjälähtöisyydestä ja sen edistämiseen liittyvästä politiikasta kansainvälisten huippuasiantuntijoiden, kuten MIT:n innovaatiotutkijan, professori Eric von Hippelin näkemyksiä. Suomi on ensimmäisiä maita, joissa pyritään määrittelemään kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistämispolitiikka kokonaisvaltaisesti. Mukana oli myös muita SC-Reseach:n yhteistyökumppaneita: Prof. Luis Rubalcaba, University of Alcala, Prof. Klaus-Peter Fähnrich, University of Leipzig sekä Pro. Jon Sundbo, University of Roskilde.

Seminaari toteutti osaltaan Tekesin rahoittaman, 'Customer Excellence in Services' (CEOS) projektin tavoitteita jonka toteutuksesta vastaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknis-taloudelliseen tiedekuntaan kuuluva SC-Research.

Lisätietoja ja seminaariesitykset:

www.tem.fi/index.phtml?89515_m=95828&s=2470
www.tem.fi/UDI-seminaari

 

Kuva: Virtualhelsinki.net


Alkuun