2.1.2017
Uusi hanke: VEBIC-tutkimuslaboratorion ja innovaatioalustan yhteistyöverkostojen kehittäminen (VEBIC-NET)


VEBIC-NET-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Vaasa Energy Business Innovation Centren (VEBIC) alueellista, kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista ja verkostoitumista. Hankkeella edistetään alueen Pk-yritysten edellytyksiä kytkeytyä mukaan osaksi VEBICin monitieteellisen ja toimialarajoja ylittävän tutkimus- ja innovaatioalustan toimintaa sekä hyödyntää sen kautta syntyviä yrityksen kasvuun ja liiketoiminnan kehittymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeella tuetaan alueen elinkeinorakennetta monipuolistavan startup-yrittäjyyden kehittymistä.

Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta:
  1. Kansainvälisten tutkimusyhteistyökumppanuuksien ja kärkiosaamisen vahvistaminen.
  2. Uudet toimintamallit Pk-yritysten TKI-toiminnan aktivoimiseksi
  3. Start up-yrittäjyyden vahvistaminen.

Hankkeen rahoittavat Pohjanmaan liitto (AIKO ERM) ja Vaasan yliopisto.
Alkuun