12.10.2016
Teollisuustuotannon digitalisaatio vaatii koulutusta ja tietoisuuden edistämistä


Kuinka teollisuutta voitaisiin uudistaa ja digitalisoida? Vaasan yliopisto SC-Research -tutkimusryhmä tekee parhaillaan aiheesta kansainvälistä vertailututkimusta.

Tutkimusryhmän iREN-tutkimushankkeessa on saatu alustavia tuloksia Suomesta ja Yhdysvalloista. Ne osoittavat, että molemmissa maissa digitalisaation eteneminen tehdasteollisuudessa vaatisi sekä tietoisuuden lisäämistä että koulutusta uusien taitojen hankkimiseksi.

Vaasan yliopiston rehtori, SC-Research -tutkimusryhmän johtajana toiminut Jari Kuusisto esitteli tiistaina tutkimusta Euroopan parlamentille tieteellisiä ja teknisiä toimintavaihtoehtoja arvioivan STOA-paneelin työpajassa Brysselissä.

Vaasan yliopiston International Survey on Manufacturing Renewal and Digitalization eli iREN-tutkimushankkeessa tehdään vertailevaa tutkimusta Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Itävallassa ja Saksassa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa teollisuuden uudistumisesta ja digitalisaatiosta. Maavertailusta voivat hyötyä niin poliittiset päättäjät kuin yritysjohtajatkin.

Lue koko artikkeli: www.uva.fi/fi/news/iren/
Alkuun