15.1.2004
Gaudeamuksen julkaisema Innovaatiopolitiikkaa käsittelevä kirja julkaistiin vuosiseminaarissa

Tekesin ja KTM:n ProACT-tutkimusohjelman vuosiseminaarissa 13.1.2004 julkaistiin Gaudeamuksen kustantamana Tarmo Lemolan ja Petri Honkasen toimittama Innovaatiopolitiikka – kenen hyväksi, keiden ehdoilla? Teokseen on koottu teknologiaa ja innovaatioita sekä näihin liittyvää yhteiskunnallista tai poliittista vaikuttamista käsitteleviä artikkeleita. Esitellyt tutkimukset ja kysymyksenasettelut perustuvat ProACT-ohjelman piirissä tehtyyn tutkimustyöhön ja sen piiristä nousseisiin ajatuksiin.
Kirjaan sisältyy Jari Kuusiston artikkeli Edistyksellistä innovaatiopolitiikkaa Euroopan periferiassa? Artikkelissa pohditaan suomalaisen innovaatiopolitiikan taustaa yleensä sekä erityisesti innovaatiopolitiikan toteutumista kasvukeskusten ulkopuolella.


Alkuun