14.05.2004
Verkostosta voimaa

Emineo Oy, Thermopolis ja PIC Engineering Oyj ovat kevään 2004 aikana sopineet yhteistyön aloittamisesta.

PIC Engineering Oyj on Pohjoismaiden johtavia teollisuutta palvelevia konsultointi- ja suunnittelualan asiantuntijayrityksiä. Pitkän kokemuksen ja 900 asiantuntijan voimin PIC tarjoaa asiakkaiden toiminnan, teknologian ja tuotteiden kehittämisessä, investoinneissa sekä tuotannossa tarvittavia konsultointi-, suunnittelu-, ylläpito- ja projektinjohtopalveluja. PIC panostaa asiakkaan toimintaympäristön ja tuotteen tuntemiseen sekä hyvään tekniseen osaamiseen. Yhtiö toimii prosessiteollisuuden, metallin, energiantuotannon, elektroniikan ja meriteollisuuden toimialoilla.

Käynnistyvän yhteistyön tavoitteena on tarjota yrityksille osaamista ja resursseja sekä projektien että tuotekehityshankkeiden toteutukseen. Emineo Oy ja Thermopolis toimivat yhteistyöhankkeissa ja -projekteissa tarpeiden mukaan tiedonvälittäjinä, koordinoijina ja projektien asiantuntijoina. Yhteistyöhön liittyen PIC Engineering Oyj aloittaa kesän 2004 aikana koulutuksen johon Emineo Oy:n ja Thermopoliksen henkilökunta osallistuu.

Alkuun