9.6.2014
SC-Research osallistui Helsingissä 5.6.2014 järjestettyyn Palvelumuotoilu 2020-seminaariin, jonka toteutuksesta vastasivat Finnish Service Alliance FSA ja Laurea ammattikorkeakoulun SID-yksikkö (SID = Service Design and Innovation). 

Tilaisuus kokosi yhteen yli 130 palvelumuotoilun ja palveluinnovaatioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa. Osallistujat edustivat laajasti eri sidosryhmiä – mukana oli yritysten ja tutkijoiden lisäksi mm. Tekesin, Raha-automaattiyhdistyksen, Verohallinnon ja Oulun kaupungin edustajat.

Tilaisuus päättyi juhlavasti, kun Fira Oy;lle myönnettiin Vuoden palveluteko 2014 –palkinto. Nyt ensimmäistä kertaa jaettavan palkinnon myönsi suomalaista palvelututkimusta ja sen soveltamista yrityksissä ja yhteiskunnassa edistävä Finnish Service Alliance -yhdistys. 

Palkinnon myöntämisperusteluissa todettiin mm. seuraavaa:

“Fira on uudistanut rakennusalaa palvelu- ja asiakaskeskeisellä toiminnallaan. Fira on myös ottanut henkisen johtajan roolin suomalaisen rakennusalan kulttuurin korjaamiseksi ja maineen palauttamiseksi. Firan toiminnassa korostuu suunnittelu yhdessä asiakkaan ja kumppanien kanssa. Suunnitellut ratkaisut perustuvat asiakkaan kokonaistarpeeseen, jossa rakennuksen tai remontin valmistuminen on vain yksi kohta rakennuksen elinkaaressa”.

Fira Oy:n lisäksi tilaisuudessa myönnettiin kolme kunniamainintaa, jotka saivat Kaupan vastuukartta, Lupapiste ja Heltti Oy.

Jatkossa vuosittain jaettavalla palkinnolla Finnish Service Alliance haluaa nostaa esille menestyksekkäitä palvelujen uudistajia ja korostaa palveluinnovaatioiden merkitystä yhteiskunnalle ja yritysten menestymiselle. Kehittyneissä maissa palveluinnovaatiot ovat kansantalouden kasvun tärkein tekijä. Niiden merkitys on keskeinen kaikilla toimialoilla – ei ainoastaan palvelusektorilla.

Lisätietoja seminaarista ja palkinnonsaajista löytyy seuraavista osoitteista:

www.servicealliance.fi
www.laurea.fi

www.fira.fi
www.kauppa.fi/tietoa_kaupasta/kaupan_vastuukartta
www.lupapiste.fi
www.heltti.fi


Alkuun