4.6.2014
Käyttäjälähtöinen palvelukehitys kuntasektorilla. Kyselytutkimusten tuloksia tulossa.


’Palvelu- ja sosiaaliset innovaatiot’ tutkimushankkeen ohjausryhmä kokoontui VTT:llä 28.5.2014. Arja Kuusisto kertoi tilaisuudessa kahdesta SC-Research:in toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Kyselyissä on tutkittu käyttäjälähtöisen palvelukehityksen mahdollisuuksia ja haasteita kuntasektorilla Suomessa. Tutkimusasetelma tuo esiin kahden keskeisen toimijaryhmän – kunnallisten palveluiden tuottajaorganisaatioiden ja palveluiden käyttäjien – näkemys- ja kokemuseroja. Tutkimus mm. vahvisti näkemystä, että kunnat voisivat kehittää paitsi palveluitaan, myös käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toimintatapoja yhdessä kuntalaisten kanssa. Tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin artikkelin muodossa. 

Alkuun