4.12.2013
Noin 170 000 suomalaista harjoittanut kuluttajainnovointia 

Noin 170 000 suomalaista eli 5,4 prosenttia työikäisistä on kehittänyt uusia tuotteita tai parantanut merkittävästi jo olemassa olevia tuotteita. Näiden ns. kuluttajainnovoijien ensisijaisena motiivina ei ole taloudellinen hyöty, vaan oma tai läheisen ihmisen tarve tai kätevän kuluttajan korjattavissa oleva puute markkinoilla olevassa tuotteessa.

Tämä käy ilmi 29.11. julkistetusta yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston professori Eric von Hippelin johtaman kansainvälisen tutkimusryhmän tutkimuksesta suomalaisille kuluttajille.  Tulokset vastaavanlaisista kyselyistä olivat Japani 3,7%, Yhdysvallat 5,2%, Iso-Britannia 6,1% ja Alankomaat 6,2%.
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset kuluttajat vertautuvat kilpailijamaidemme kansalaisiin innovoijina ja missä määrin kuluttajien omatoiminen innovaatiotoiminta voisi tarjota toistaiseksi hyödyntämätöntä kilpailuetua yrityksille. Kysely koski 18-65 -vuotiaita.

Ilmiön tarjoama innovaatiopotentiaali on merkittävä, etenkin kun suomalaiset kehittävät tutkimuksen mukaan uusia ratkaisuja huomattavasti yhteistyöhakuisemmin kuin vertailumaiden kuluttajat. Aktiivinen kuluttajainnovointi koskee myös julkisia palveluita. Tämä käy ilmi terveydenhuollon tapaustutkimuksesta jossa kartoitettiin yli tuhannen potilaan, sairaanhoitajan ja lääkärin käyttäjäinnovaatioita.
 
Tutkimusryhmä esittää raportissaan ”Consumer Innovation in Finland” politiikkatoimia kuluttajien kannustamiseksi innovoimaan edelleen ja levittämään innovaatioitaan esimerkiksi perustamalla yrityksiä tai tarjoamaan kehittämiään tuotteita yritysten kaupallistettavaksi.

Kansainvälisen tutkimusryhmän selvitys on julkaistu Vaasan yliopiston julkaisusarjassa. Tutkimuksen ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes osana kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimintaohjelmaa.

[Linkki julkaisuun]Alkuun