13.5.2013
Finnish Service Alliance

Finnish Service Alliance (FSA) on lokakuussa 2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.
Yhdistys myötävaikuttaa osaltaan palveluyhteiskunnan kehittymiseen ja parantaa palvelututkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Yhdistys edistää alan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tekee suomalaisen palvelututkimuksen saavutuksia kansainvälisesti tunnetuksi.

Yhdistyksen toiminta kehittyy jatkuvasti jäsenistön aloitteiden pohjalta ja yhteisten voimavarojen kasvaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ja sen jäsenet järjestävät tilaisuuksia, tuottavat julkaisuja ja tiedottavat toiminnastaan sekä jakavat palveluihin liittyvää kokemusperäistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Lisätietoja FSA:sta ja sen toiminnasta osoitteesta www.servicealliance.fi

Alkuun