12.05.2006
Serve-ohjelma käyntiin.

Serve – Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelman avausseminaari pidettiin Helsingissä 10.5.2006. Ohjelman taustalla on kasvava kiinnostus palveluinnovaatioihin ja tarkoituksena on herätellä yrityksiä aktiivisesti panostamaan myös palveluiden tuotekehitykseen.

Serve-ohjelman kautta pyritään parantamaan kilpailukykyä ja siten edistämään uusien kansainvälisestikin menestyvien palvelukonseptien ja liiketoimintamallien syntymistä. Alkuvaiheessa Serve-ohjelma suuntautuu erityisesti liike-elämän palveluihin, kaupan ja logistiikan palveluihin sekä teollisuutta uudistaviin palveluihin. Serve-teknologiaohjelmaa rahoittavat Tekesin ohella myös siihen osallistuvat yritykset.

Avausseminaarissa piti puheenvuoron SC-Researchin tutkimusjohtaja Jari Kuusisto. Kuusisto painotti uusien arvoketjujen sekä liiketoimintamallien merkitystä Suomen metsäklusterin uudistumisessa ja innovaatiotoiminnassa. Tilaisuus keräsi noin 300 osanottajaa eri organisaatiosta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Lisätietoja Serve-teknologiaohjelmasta: www.tekes.fi/serveAlkuun