12.05.2005
Tutkimusraportti 'Knowledge-intensive Service Activities in the Finnish Forest and Related Engineering and Electronics Industries (Forenel) Cluster' on valmistunut.

Tutkimus on osa monikansallista OECD-hanketta, joka keskittyy osaamisintensiivisten palveluiden merkitykseen ja rooliin eri toimialojen ja klustereiden innovaatioissa. SC-Researchin, ETLAn ja VTTn yhteistyönä tekemä tutkimusraportti käsittelee erityisesti asiantuntijapalveluiden roolia Suomen metsäklusterin uudistumisessa ja innovaatioissa. Yksittäisinä esiinnousseina teemoina voidaan mainita T&K-toiminnan uudelleen organisointi, käyttäjälähtöisten innovaatioiden merkitys, sekä uusien arvoketjujen ja liiketoimintamallien kehitys. Tutkimus on TEKESin rahoittama. Raportin voi ladata tästä (PDF, 2,05 MB).
Alkuun