4.1.2012
User-driven Service Innovation and Co-creation Management (NOMAD).

NOMAD on Vaasan yliopiston SC-Research-tutkimusyksikön johtama FidiPro-tutkimushanke, jonka keskeisimpinä teemoina ovat:
•    Käyttäjälähtöisten innovaatioiden luonne, ajurit ja hidasteet
•    Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan johtaminen tuote-palveluinnovaatioissa
•    Aineeton arvo (mm. brändi, design) tuote-palvelukokonaisuuksissa -  sen luominen, kaupallistaminen ja kestäväksi pääomaksi muuttaminen

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä laajan, eri toimialoja edustavan yritysryhmän kanssa, johon tällä hetkellä kuuluvat seuraavat yritykset: CLEEN Oy, Rautaruukki Oyj, UPM Oyj, Atria Suomi Oy, OP-Palvelut Oy, Link Design and Development Oy, Innolink Research Oy, Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Hydroll Oy ja Lapuan Energia Oy.

Tutkimusaineistoa kerätään  Suomessa ja ulkomailla toteutettavien haastattelujen, kyselytutkimusten, kansainvälisen benchmarking-tutkimuksen ja edelläkävijäyrityksistä laadittujen casetutkimusten kautta.

Tutkimus tarjoaa yrityksille uutta, huipputason kansainvälistä tutkimustietoa, jota yritykset voivat soveltaa oman toimintansa kehitystyössä. Hankkeen puitteissa toteutettavat työpajat ja kansainväliset seminaarit toimivat alustoina, joiden kautta uutta tutkimustietoa on mahdollista siirtää kansainvälisestä tutkimusverkostosta nopeasti yritysten suuntaan.

Kansainvälisinä tutkimusyhteistyökumppaneina toimivat: MIT Sloan School of Management (Prof. Eric von Hippel), University of Rotterdam (Prof. Jeroen de Jong), UN University MERIT (Prof. Fred Gault), Chinese Academy of Science (Prof Guo Wen), University of Sussex ja  University of Brighton.

NOMAD-projektin kesto on kolme vuotta (1.1.2012 – 31.12.2014). Tutkimushankkeen budjetti on 1, 92 milj. EUR. Hankkeen päärahoitus tulee Tekesin Fidipro-ohjelmasta. Tutkimusrahoitus mahdollistaa kahden huipputason ulkomaisen tutkijan – FidiPro Professor Martin Meyer (University of Sussex) ja FidiPro Fellow Stephen Flowers (University of Brighton) palkkaamisen Vaasan yliopisto/SC-Research-tutkimusyksikön palvelukseen yhteensä 24 kk:n ajaksi.

www.fidipro.fi

Lisätietoja antaa Jari Kuusisto,

 
Alkuun