11.9.2008
Tavaramerkit ja mallioikeudet innovaatioindikaattorina

SC-Research toteutti Tekesille alkukesästä 2008 kirjallisuustutkimuksen aiheesta “Tavaramerkit ja mallioikeudet Innovaatioprosessissa”. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, 1) miten tavaramerkit ja mallioikeudet indikoivat yrityksen innovaatiotoimintaa, 2) miten tavaramerkit ja mallioikeudet ajoittuvat suhteessa yrityksen muuhun innovaatiotoimintaan, sekä 3) millaisia tutkimuksia tai selvityksiä tavaramerkkien ja mallioikeuksien vaikuttavuudesta yritysten innovaatiotoimintaan ja ajoittumiseen on julkaistu.

Selvityksen mukaan tavaramerkkien, mallioikeuksien ja ylipäänsä muiden teollisoikeuksien yhteydestä yritysten innovaatiotoimintaan esiintyy kirjallisuudessa jonkin verran ristiriitaisia näkökantoja. Tavaramerkkien katsotaan lähinnä ajoittuvan innovaatioprosessin loppuvaiheeseen, jolloin innovaation kehittämisen sijaan panostetaan jo markkinoille tulemiseen. Mallioikeuksien ajallisesta sijoittumisesta ei varsinaisesti ole tutkimuksia, mutta niiden ajatellaan ajoittuvan samoihin aikoihin patenttihakemusten kanssa, eli ennen uusien tuotteiden markkinoille tuloa. Tavaramerkkien ja innovaatiotoiminnan yhteyksistä on olemassa tutkimuksia jonkin verran, mutta melko rajoittuneelta tutkijajoukolta (UK ja Australia). Mallioikeuksista löytyy tutkimuksia erittäin vähän, toisaalta teollisen muotoilun käytöstä innovaatioprosessissa on tutkimuksia paljonkin.

Tavara- ja palvelumerkit voisivat soveltua innovaatioindikaattoriksi, sillä ne ovat yhteydessä innovaatiotoimintaan ja esimerkiksi palvelualan yritykset voivat käyttää niitä kohtuullisen tasavertaisesti patenttien käytön painottuessa teollisuuteen. Myös pk-yritykset voivat käyttää niitä suhteellisen tasavertaisesti suurten yritysten kanssa, sillä tavaramerkin rekisteröinnin ja ylläpidon kustannukset eivät ole kovin suuret patentteihin verrattuna. Tavaramerkkien käyttö ei myöskään ole yrityksen teknologian tasoon liittyvää, vaan ne kertovat lähinnä kaupankäyntiin ja markkinoihin liittyvästä innovatiivisuudesta. Useissa tutkimuksissa tulkintana on, että tavaramerkit edustavat sarjaa muita, huomaamattomia yritystason ominaispiirteitä, kuten innovatiivisuutta, jotka nostavat tuottavuutta ja tuotteiden/palvelujen arvoa.


 

Alkuun