10.11.2005
Kuusisto Oslon palvelukonferenssissa

Oslossa järjestettiin 25.-26. lokakuuta Palvelut ja innovaatiot liiketoiminnan uudistajina –konferenssi. SC-Researchin tutkimusjohtaja Jari Kuusisto käsitteli puheenvuorossaan monikansalliseen OECD-hankkeeseen kuuluvaa KISA-tutkimusta, jossa paneudutaan asiantuntijapalveluiden merkitykseen toimialojen innovaatiokyvylle. Yhteispohjoismainen konferenssi kokonaisuudessaan käsitteli muun muassa palveluiden ja innovaatioiden roolia liiketoiminnan uudistajina. SC-Researchista konferenssiin osallistui myös Seliina Päällysaho. Suomesta kokousta oli järjestämässä Tekes. Seminaariin osallistui yhteensä 134 osanottajaa kymmenestä eri maasta.

Lisätietoja sekä konferenssiesitykset:

www.nordicserviceconference.com

www.forskningsradet.no
Alkuun