10.9.2008
SC-Research mukana OECD:n kasvuyritystutkimuksessa

OECD työryhmä ’Pk-yritykset ja yrittäjyys’ toteuttaa toimintakautensa 2007-2008 aikana kasvuyrityksiin keskittyvän tutkimuksen ”Study on High-Growth SMEs, Innovation, Intellectual Assets and Value Creation”. Työryhmä on pyytänyt SC-Researchia toteuttamaan Suomen osuuden tutkimuksesta, jota toteutetaan 18 eri maassa.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa a) pk-yritysten rahoituksesta sekä b) innovaatiotoiminnan ja osaamispääoman sekä muiden tekijöiden roolista pk-yritysten kasvussa. Tutkimus tulee vaikuttamaan OECD:n innovaatiostrategiaan. Tutkimus toteutetaan kahdessa vaiheessa; vuonna 2007 tutkimus aloitettiin laajalla kirjallisuuskatsauksella aiheesta, ja vuonna 2008 tutkimusta jatketaan maakohtaisilla kysely- ja tapaus-tutkimuksilla viidestä eri teemasta: 1) Innovaatio, 2) Yrityskäytännöt, 3) Liikesuhteiden solminta, 4) Osaamispääoma ja 5) Rahoitus. SC-Research toteuttaa teemat 1,2 ja 4. Maakohtaisten tutkimusten tuloksista muodostetaan vertailu- ja kokoomaraportti.

SC-Research toteuttaa Suomen maakohtaisen tutkimuksen kahtena puhelinkyselynä syksyn 2008 aikana. Kaikille puhelinkyselyyn osallistuneille yrityksille lähetetään suomenkielinen tiivistelmä tutkimuksen tuloksista vuoden 2008 loppuun mennessä. OECD-tutkimus on käytännössä jatkoa SC-Researchin vuonna 2005 toteuttamalle Tekes-rahoitteiselle tutkimukselle ”Osaamisen suojaaminen ja hallinta KIBS-yrityksissä ja niiden yhteistyöverkostoissa”.

 

Alkuun