9.10.2007
“Service Competitiveness and Cohesion”, SC-Research RESER konferenssissa Tampereella, 13-14.9.2007

XVII RESER konferenssi (European Network for Research on Services) järjestettiin tänä vuonna Tampereella, TaSTI:in toimesta (Tampereen yliopiston Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö).

SC-Research oli mukana neljän tutkijan vahvuudella ja kahdella tutkimuksella: ‘Evaluating the impacts of Tekes-funded projects: differences between service- and industrial sectors’ Linkki julkaisuun tässä (Soile Kotala & Jari Kuusisto), ja ‘Use of knowledge intensive business services by SMEs – some policy implications’ (Arja Kuusisto & Jari Kuusisto).
Linkki julkaisuun tässä.

Konferessin noin 90 tutkimusesitystä käsittelivät mm. seuraavia teemoja: palveluiden tuottavuutta ja kansainvälistymistä; palveluihin liittyvän innovaatiopolitiikan haasteita; palveluiden johtamisen erityiskysymyksiä; luovuuden ja kulttuuriyritysten innovaatiotoimintaa; teollisten yritysten palveluorientaatiota ja innovoinnin haasteita.

Konferenssin avauspuheenvuoron piti emeritus professori William J. Baumol. Hänen esityksensä perustui ‘Baumol’s cost disease’ nimellä tunnettuun ilmiöön: palvelut muuttuvat jatkuvasti suhteellisesti kalliimmiksi kuin fyysiset tuotteet. Baumol argumentoi innostavasti, että tutkijoiden olisi syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös niihin tuotteisiin ja palveluiden ja tuotteiden kombinaatioihin, jotka muuttuvat entistä halvemmiksi sekä suhteellisesti kalliimmiksi muuttuvien palveluiden asiakkailleen tuottamaan arvoon ja laatuun (ei vain niiden kustannuksiin).

Ronald Mackay (European Commission, DG Enterprise and Industry) ja Tiina Tanninen-Ahonen (Tekes, Palveluinnovaatiot yksikkö) alustivat konferenssin päätössessiossa eurooppalaisen innovaatiopolitiikan nykytilasta sekä palvelututkimuksen tulevaisuuden haasteista.

Alkuun