7.10.2004
CiNet (Continuous Innovation Network) konferenssi Sydneyssa 22-25.9.2004


Australiassa pidetyn konferenssin teemoihin lukeutuivat palveluinnovaatiot ja osaamisintensiiviset palvelut. Tapahtuma oli suunnattu tutkijoiden lisäksi alan asiantuntijoille. SC-Research esitteli konferenssiyleisölle tutkimustaan: 'From mature manufacturing industry towards innovative service provider'. Arja Juntusen ja Jari Kuusiston artikkelissa analysoidaan metsäteollisuuden uusia liiketoimintamalleja joissa palveluratkaisuilla on kasvava merkitys.


Alkuun