7.3.2008
SC-Research käynnistää uuden kaksivuotisen tutkimushankkeen

Tekesin Liito-teknologiaohjelmaan sisältyvä kaksivuotinen DIP-FI-tutkimushanke tarkastelee epäjatkuvia tuote- ja palveluinnovaatioita. Tutkimushankkeen toteuttajina toimivat Teknillinen korkeakoulu/IMI (tuoteinnovaatiot) ja SC-Research/Lappeenrannan teknillinen yliopisto (palveluinnovaatiot sekä tutkimushankkeen vastuullinen koordinointi).

Vastaavanlainen tutkimushanke on käynnistetty tai sitä ollaan käynnistämässä kaikkiaan kymmenessä maassa. Projektit ovat keskinäisen yhteistyön tuloksena muodostaneet kansainvälisen Discontinuous Innovation Laboratory (DILab)-verkoston, josta on tullut maailman johtava epäjatkuviin innovaatioihin keskittyvä yhteisö.

Tutkimuksen rahoittajina toimivat Tekesin lisäksi 16 kärkiyritystä, joista kolme on Etelä-Pohjanmaalta.

DIP-FI-hankkeeseen liittyviä lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kehityspäällikkö Juha Vänskään (juha.vanska(a)lut.fi tai 0400 176 313)
Alkuun