6.10.2008
SC-Research tapasi kansainvälisiä yhteistyökumppaneitaan

SC-Research tapasi kansainväliseen EUREKA-hankkeeseen kuuluvan SERVNET-projektin yhteistyökumppaneita toukokuussa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Tapaamiseen osallistui edustajia konsortiota johtavasta Fraunhofer IAO-tutkimuslaitoksesta (DE), Information Management Group:ista (SWI) sekä Leipzigin yliopistosta (DE). Yhteistyön tavoitteena on koota yhteen eurooppalaisten yritysten parhaita käytäntöjä palveluiden tuotekehittämisessä. Nämä yritysten käyttöön tuotettavat työkalut, konseptit ja toimintamallit tukevat palveluliiketoiminnan systemaattista kehittämistä. Huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti palveluihin liittyvän T&K-toiminnan systematisointiin, palveluiden tuotteistamiseen, tuote-palveluratkaisujen kehittämiseen sekä palveluiden kehittämistä ja lanseeraamista tehostaviin liiketoimintamalleihin.Alkuun