4.10.2006
“Servcies Governance and Public Policies”, RESER konferenssissa Lissabonissa 28.-30.9.2006

RESER konferenssi (European Network for REsearch on SERvices) järjestettiin jo kuudettatoista kertaa, nyt Lissabonissa. Konferenssin teemana oli “Services Governance and Public Policies”. Valtaosa esityksistä käsittelikin julkisen vallan roolia palvelusektorilla eri näkökulmista: mm. julkisen sektorin palvelujen laatua ja kehittämistä, toimiala- ja maakohtaisia säätelymekanismeja,palveluinnovaatioiden luonnetta ja niiden haastateita innovaatiopolittikalle, palveluiden alueellista sijoittumista ja dynamiikkaa.

Arja Kuusisto SC-Researchista esitti tutkimuksen “The emerging role of services related innovation policy – fostering Knowledge Intensive Service Activities for improved innovation performance” (Jari Kuusisto, Arja Kuusisto & Seliina Päällysaho, 2006). Tutkimus esitteli laajaa OECD:n tutkimushanketta, joka keskittyi osaamisintensiivisten palveluiden rooleihin innovaatiotoiminnassa useilla eri toimialoilla yhdessätoista osallistujamaassa. http://www.oecd.org/document/56/0,2340,en_2649_34273_36274360_1_1_1_1,00.html

Konferenssin perjantai-ilta vietettiin viehättävässä Sintran vanhassa kaupungissa. Jean Bergevin – Euroopan komission Palvelut yksikön johtaja – oli kutsuttu kertomaan kokemuksiaan palveludirektiivin kehittämisestä. Hänen esityksensä kansallisen ja “eurooppalaisen” päätöksenteon yhteensovittamisesta oli erittäin mielenkiintoinen. Konferenssin päätteeksi Mika Kautonen kutsui tutkijat 17. RESER konferenssiin Tampereen yliopiston vieraiksi syyskuussa 2007.Alkuun