03.02.2005
Selvitys väestön ikärakenteen muutoksista ja sen seurauksista valmistunut

Suomen ikärakenne muuttuu seuraavina vuosikymmeninä huomattavasti. Yli 65-vuotiaiden osuuden arvioidaan nousevan 30 vuodessa puolitoistakertaiseksi nykyisestä. Yli 80-vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu. Suomen on pystyttävä vastaamaan muuttuneesta ikärakenteesta johtuviin haasteisiin. Suomessa väestön ikärakenteen muutos tapahtuu 10 -20 vuotta aiemmin kuin useimmissa Euroopan maissa. Suomen asema edelläkävijänä tässä muutoksessa on myös merkittävä mahdollisuus. Kehittämällä uudenlaista liiketoimintaa ja toimintamalleja voidaan luoda Suomelle kansainvälistä kilpailuetua. Suomen tilannetta lähellä väestön ikärakenteen suhteen tulevat olemaan myös sellaiset valtavat markkina-alueet kuin Kiina ja Japani.

KTM on toteuttanut vuoden 2004 aikana ennakointihankkeen, jonka tavoitteena oli tunnistaa paitsi uhkia myös mahdollisuuksia, joita elinkeinoelämälle syntyy väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena, ja tuottaa suosituksia innovaatiopolitiikalle. Hanke toteutettiin sarjana työpajoja, joissa kussakin hyödynnettiin aiempien työpajojen tuloksia seuraavan taustamateriaalina. Työpajoihin kutsuttiin osanottajiksi asiantuntijoita, jotka edustivat erilaisia näkökulmia väestön ikärakenteen muutoksiin. Myös SC-Researchin tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kuusisto oli yksi kutsutuista asiantuntijoista.

Gaia Groupin toteuttama ”Uhasta mahdollisuudeksi” –ennakointihanke valmistui tammikuussa ja esiteltiin 26.1.2005 seminaarissa Helsingissä.


Linkki ennakointifoorumin sivuille: http://www.ennakointifoorumi.fi
Raportti löytyy osoitteesta: http://www.ennakointifoorumi.fi/tiedostot/72.pdf

Alkuun