02.09.2005
KISA-MET tutkimus käynnistyy asiakasyritysten haastatteluilla

SC-Researchin KISA-MET -hankkeessa tarkastellaan osaamisintensiivisten palveluiden käyttöä metalli- ja huonekaluteollisuudessa. Hankkeen tavoitteet liittyvät alueellisen innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen. Hankkeen johtoryhmä käsitteli suunniteltua tutkimusta kokouksessaan Lapualla. Johtoryhmä valitsi puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkarin (Veljekset Ala-Talkkari Oy). Laajennetun johtoryhmän toinen yritysedustaja on toimitusjohtaja Pasi Saarinen (Unico Finland Oy).

- Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle metalli- ja huonekalualan kärkiyrityksistä, kuvailee projektipäällikkö Juha Vänskä. - Selvitämme henkilökohtaisilla haastatteluilla kokemuksia asiantuntijapalveluiden käytöstä noin 45 kärkiyrityksessä eri alueilla.Olemme jo tehneet pilottihaastattelut täällä Lapualla, ja tavoitteena on saada asiakasyritysten haastattelut toteutetuksi syys- ja lokakuun aikana.

KISA-MET järjesti viime toukokuussa seminaarin, jossa esiteltiin case-tapauksina osaamisintensiivisten palvelujen käyttöä.
- Tutkimusosuuden tuloksia tullaan esittämään loppuseminaarissa keväällä 2006, Juha Vänskä toteaa.

Alkuun